Tag: cà phê ghép gốc mít

Thành công từ mô hình cà phê ghép

Anh Qúy cũng không hề giấu giếm “bí quyết nghề nghiệp” của mình, mà luôn sẵn sàng và mong muốn được giúp đỡ mọi người cùng làm. Hiện nay, anh đã tập hợp các anh em, bạn bè ở địa phương thành lập đội ghép cây dịch vụ, với 07 thành viên… Ông Phan Văn Hà, cán bộ kỹ thuật Trạm Khuyến nông huyện Bù…