Tesla Bookmarks

SPALOVNA EMISÍ

Spalovna emisí, typ RTO (regenerativní termická exidace)

slouží k zneškodňování emisí VOC, které jsou odváděny procesním ventilátorem jednotky RTO od potiskovacího stroje Colombo.

V RTO jednotce prochází znečištěná vzdušnina 1. komorou,

kde se ohřívá a probíhá již částečná oxidace.

Ve spalovací komoře probíhá likvidace zbytku organických látek při teplotě cca 700-850°C.

Vyčištěná vzdušnina o vysoké teplotě je přiváděna do 2. komory,

kde dochází k odebrání většiny tepeplné energie a potrubím je odváděna do komína.

Přes 3. komoru prochází část vyčištěné vzdušniny přes klapku zpět před procesní ventilátor.

Tímto se komory vyčistí od možných usazenin nečistot.

Řídící systém RTO cyklicky přepíná komory tak, aby do jedné komory vzdušnina vstupovala,

z druhé vystupovala a třetí se čistila.

Technické parametry: max. průtok vzdušniny 12 200 Nm3/hod.; pro koncentraci VOC 1÷6g/Nm3 ; objem keramického lože cca 8,9 m3 ,materiál HONEYCOMB 40 x 90; kapacita hořáku 240 000 kcal/hod.; řídící sytém ADIS 167, PLC AmiT.

Příslušenství: Procesní odtahový ventilátor RVR-630-7, Q=max. 12 200 Nm3/hod., 34 kW ;Ventilátor spalovacího vzduchu CA-160-2T-2, Q=max. 400 m3/hod., 1,5 kW

Rok výroby: 2003

Typ: RTO

Výrobce: HK Engineering s. r. o.

Hmotnost: The Role of Artificial Intelligence in Industry 4.0 25 000 kg

Rozměry: délka 730 cm; šířka 380 cm; výška 623 cm

Leave Your Comment